Ugušćeni mošt se proizvodi  iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u...

read more