Ugljik IV oksid još i ugljični dioksid, empirijska formula CO2 (molarna masa 40,0095), bezbojni...

read more