Ugljični dioksid (ili ugljik (IV) oksid, kem. empirijski znak CO2) je plin teži od zraka, bez...

read more