Turković Greta (rođ. Pexdr) - (1896.-1978.), u suradnji sa suprugom Zdenkom izradila je akvarel...

read more