Trummer Franz Xaver (1870.-1858.) je svjetski znameniti ampelograf koji na poziv Hrvatskog...

read more