U vinogradarskom svijetu iz njemačkog jezika preuzeta je ova oznaka načina berbe grožđa u cilju...

read more