Trips je je malen, prostim okom teško vidljiv, ali vrlo štetan kukac iz reda resičara...

read more