Trikloranisol je (akronim TCA), točnije 2,4,6 trikloranisol je sastavina što nastaje u plutu ako...

read more