Trebbiano je zajedničko ime u nazivima velikog broja kultivara, sličnih svojstava, ili možda...

read more