tona

Tona

Tona je naziv mjerne jedinice čija je oznaka t (fizikalna veličina masa), koji se definira kao 1t...

read more

T

T je oznaka mjerne jedinice (m.j.) za masu – koja se naziva tona, a koja je izvan sustava SI i...

read more