Kao što je već objašnjeno pod natuknicom tocai, francuski je kultivar savignonasse, koji je u...

read more