Tocai tal. je naziv kultivara što se uzgaja u vinorodnim pokrajinama Friuli-Venezia-Giulia i...

read more