Tocai friulano je jedan od mogućih talijanskih naziva francuskog kultivara Savignonasse kojeg su u...

read more