Titracija (fr.) je  postupak kojim se iz staklene cijevi za mjerenje obujma (bireta) određuje...

read more