Tirozinaza je enzim za koji kažemo da je endogena polifenoloksidaza iz grožđa, koju usput,...

read more