Tiještenje (još i tiskanje, a nerijetko i prešanje od njem. riječi pressen i gepresst) je u...

read more