Vinifikacija (tj. preradba grožđa u vino) uz zagrijavanje dijela soka (mošta) ili masulja. Pod tim...

read more