Tegljiva su (sluzava) vina (VT) su bolesna vina, koja se npr. kod lijevanja u čašu «vuku», što na...

read more