TCA je akronim (skraćenica višeimenog naziva) kemijske sastavine (2,4,6-trikloranisola) koja se...

read more