Tartarat(lat.), naziv soli vinske kiseline čije je lat. ime acidum tartaricum. Vidi: vinska...

read more