Talan Adam (1900.-1972.) je vinogradarski stručnjak i cijenjeni praktičar. S njemačkog preveo...

read more