Specijalna vina su (prema odredbama hrvatskoga Zakona o vinu) proizvod dobiven posebnim načinom...

read more