Spavajući ili latentni, odnosno pričuvni pupovi su korom prekriti, davno prije nastali na osnovi...

read more