Sorte

Kurtelaška bijela

Kurtelaška bijela autohtona, manje poznata i gospodarski manje zanimljiva dalmatinska sorta grožđa...

read more

Dobričić

Dobričić autohtona sorta crnog grožđa što se sada skoro isključivo uzgaja na otoku Šolti, gdje je...

read more

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema...

read more

Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na...

read more

Muškat ruža crni

Muškat ruža crni sorta grožđa s funkcionalno ženskim cvijetom i zbog toga slabe rodnosti. Sve ga...

read more

Kadarun crni

Kadarun crni manje poznata sorta crnog grožđa što se zbog slabe kvalitete i niskog sadržaja...

read more

Trebbiano toscano

Trebbiano toscano vinska sorta bijeloga grožđa koja u manjem postotku (do 15%) sudjeluje u...

read more

Borgonja

U Istri se tim imenom naziva kultivar crnog grožđa čije je i u nas u Republici Hrvatskoj poznatije...

read more

Teran-rafošk

Teran je vinska sorta crnog grožđa o kojoj se u našoj stručnoj literaturi raspravlja od 1825....

read more