Sorte

Medna

Medna manje poznata sorta bijeloga grožđa nepoznata podrijetla. Sada se ( Pravilnikom o...

read more

Plavac mali crni

Plavac mali crni je najznačajnija i najštićenija hrvatska vinska sorta. S. Bulić u svojoj...

read more

Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim...

read more

Cetinjka bijela

Cetinjka bijela ponegdje zvana cetinka i palaruša bijela, zbog osjetljivosti na gljivične bolesti...

read more

Bratkovina

Bratkovina bijela dalmatinska autohtona vinska sorta koja je prema dostupnim zapisima nekada očito...

read more

Vinika

Vinika je jedno (uz vinjaga i loznica) od imena šumske samonikle vrste iz roda loze. Vidi: vinova...

read more

Bogdanuša

Bogdanuša sorta bijelog grožđa, bujnog rasta, redovne i velike rodnosti. Najviše se uzgaja u...

read more

Prč

Prč (parč), bijela muškatna, dalmatinska, na Hvaru autohtona sorta vinskoga grožđa. Pravilnikom...

read more

Drnekuša crna

Drnekuša crna dalmatinska, nedovoljno ispitana sorta crnog grožđa, pa i unatoč tome Pravilnikom o...

read more