Sorte

Susac crni

Susac crni naziv sorte vinove loze, koja je sve do pojave trsne uši bila druga po...

read more

Maraština

Maraština je autohtona bijela sorta regije Primorske Hrvatske koja je svrstana među preporučene u...

read more

Trojišćina crvena

Trojišćina crvena (ponegdje zvana i trojšćina, još i uva di Troia) je sorta vinove loze crvena...

read more

Gegić

Gegić (istoznačnica debeljan) je rasprostranjena i Pravilnikom o Nacionalnoj listi svrstana među...

read more

Trbljan bijeli

Trbljan bijeli vinska je sorta slična talijanskoj sorti trebbiano romagnolo, uzgaja se u mnogim...

read more

Carignan

Carignan (čit. karinjan), sorta crnoga grožđa, vrlo raširena u svijetu (prema nekim statistikama...

read more

Ninčuša

Ninčuša jedna od mnogih autohtonih dalmatinskih rodnih vinskih sorata crnoga grožđa, čiji se uzgoj...

read more

Okatac

Okatac (ružica crvena, glavinuša) je vinska sorta crnog grožđa što se uzgaja u podregijama...

read more

Kujundžuša

Kujundžuša (još i kojunđuša, kujunđuša, tvrdac, tvrdorijez, žutac i ruderuša bijela) je vodeća...

read more

Zlatarica

Zlatarica je preporučena sorta bijeloga grožđa u podregiji Dalmatinska zagora (NN 172/04.). S...

read more