Sorte vinove loze

Pinot Menuier

Pinot Menuier francuski naziv za crnu vinsku sortu, koja se u njemačkom jeziku naziva...

read more

Picolit

Picolit je bijela, vrlo stara sorta grožđa koja se uzgaja u talijanskoj pokrajini Friuli, možda...

read more

Pedro ximenez

Pedro ximenez (pravilno napisano je pedro ximénez) sorta grožđa iz koje se (zajedno sa grožđem...

read more

Parč

Parč (ponegdje i prč) je vinska sorta bijelog grožđa slabe muškatne arome. Rodnost dobra i...

read more

Palomino

Palomino je naziv jedne u Španjolskoj autohtone sorte europske vinove loze bijelog grožđa iz koje...

read more

Palaruša

Palaruša je Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN 159/04.) svrstana među dopuštene (ali ne i...

read more

Palagružanka

Palagružanka je naziv bijele sorte plemenite vinove loze koja samonikla raste na kamenjaru, i to...

read more