Sorte vinove loze

Prokupac

Prokupac je sorta crnog grožđa, koja se najviše uzgaja u Srbiji i Makedoniji. Iz njena grožđa...

read more

Primitivo

Primitivo je talijanski naziv vinske sorte crnog grožđa što se uzgaja u tal. pokrajini Molise, a...

read more

Pribidrag

Pribidrag je jedan od naziva autohtonog dalmatinskog kultivara (u splitsko-omiško-makarskom...

read more

Prespanka

Prespanka je autohtona sorta crnoga grožđa lokalnoga značenja, poznatija pod nazivom ohridsko...

read more

Pošipel

Pošipel je u Međimurju naziv vinske sorte bijelog grožđa koja ima velik broj istoznačnica od kojih...

read more

Postup

Postup je ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (što se nalazi u podregiji Srednja i...

read more

Pirostramini

Pirostramini je na mađarskom jeziku naziv poznate vinske sorte traminac crveni. Vidi: Mađarska.

read more

Pirovano 65

Pirovano 65 je u domovini nastanka (Italiji) istoznačnica za zobaticu Italia, koju je uzgojio...

read more

Plajka

Plajka je stari naziv za dalmatinsku sortu crnoga grožđa, plavinu.

read more