Sorte vinove loze

Trnjak

Trnjak (istoznačnica rudežuša) je  nedovoljno ispitana sorta crnoga grožđa koja se uvrštava...

read more

Tibidrag

Tibidrag je jedna od brojnih istoznačica u Damaciji za kultivar crljenak kaštelanski, poznat u SAD...

read more

Tikveška

Tikveška je autohtona makedonska sorta, koju zovu i tikveško crno, premda je vino dobiveno...

read more

Tocai

Tocai tal. je naziv kultivara što se uzgaja u vinorodnim pokrajinama Friuli-Venezia-Giulia i...

read more

Tocai friulano

Tocai friulano je jedan od mogućih talijanskih naziva francuskog kultivara Savignonasse kojeg su u...

read more

Tokaj

Kao što je već objašnjeno pod natuknicom tocai, francuski je kultivar savignonasse, koji je u...

read more

Touriga nacional

Touriga nacional (još i touriga fina i montagua) je autohtona (u dolini rijeke Douro i vodeća)...

read more

Traminac bijeli

Traminac bijeli (u Frncuskoj i Švicarskoj zvan savagnin blanc, u njemačkoj Weiser Traminer) je...

read more