sorte vina

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema...

read more

Teran-rafošk

Teran je vinska sorta crnog grožđa o kojoj se u našoj stručnoj literaturi raspravlja od 1825....

read more

Malvazija

Malvazija (najčešće uz dodatak generičke oznake primjerice dubrovačka, istarska i sl.) je...

read more

Veltlinac zeleni

Veltlinac zeleni je kod nas vrlo malo, a u Austriji (i to naročito u Donjoj Austriji) vrlo...

read more

Zweigelt

Zweigelt (zweigeltrebe)  je vinska sorta uzgojena križanjem frankovke i lovrijenca u...

read more

Žlahtnina

Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije...

read more

Žlahtina

Žlahtina je autohtona vinska sorta bijeloga grožđa u vinodolskom i krčkom vinogorju. Sve dok nije...

read more