Sorta (još i kultivar i odlika) je naziv za skupinu biljaka koje pripadaju istoj vrsti, ali se...

read more