Soić crni - naziv jednog od većeg broja klonova plavca malog i to onag što se (kako navodi Bulić,...

read more