Sljubljivanje vina

Proba na malo

Proba na malo (ili pokus u malom) je i kod nas uobičajen naziv za pokus, tj. radnju koja prethodi...

read more

Posluživanje vina

Posluživanje vina je posebna disciplina o kojoj ponešto mora znati svaki potrošač. Obuhvaća brojna...

read more

Sljubljivanje vina

Sljubljivanje vina (kupaža, rezanje i križanje) je uobičajeni naziv za radnju miješanja dvije ili...

read more