Sklerocij je naziv jednog stadija (oblika) gljivice koji omogućava da taj patogen u za njega...

read more