Škaf (lat.), je otvorena, obično drvena (u novije doba i od drugog materijala) plića posuda,...

read more