Sjemenka je, biološki gledano onaj dio ploda vinove loze iz kojega će klijanjem izrasti nova...

read more