Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u...

read more