Šećer je u običnom govoru najčešće naziv za disaharid saharozu, međutim, šećerima se nazivaju i...

read more