Šasla (fr. chasselas) je naziv za veći broj (11) različitih sorata kojima je naš zajednički naziv...

read more