Šambre (fr.) je postupak kojim se temperatura, uglavnom crnih, taninom bogatih vina, prilagodi...

read more