Ruza

Ruža

Ruža je u nekim krajevima Dalmacije istoznačnica za crnu sortu loze, poznatiju pod imenom okatac.

read more