Ruža crna naziv sada već potpuno iščezle sorte slabe rodnosti, koja se u prošlosti uzgajala...

read more