Rulandec je sorta kval. bijelog grožđa, kod nas poznatija pod imenima burgundac sivi, rulandac ili...

read more