Rtnica je rjeđe upotrebljavani naziv za prvi tok (prvotok) koji poteče pri|destilaciji masulja ili...

read more