Roussanne (još i roussette) je naziv kultivara bijelog grožđa što se uzgaja u francuskim...

read more