Riznik je lokalni naziv crnog kultivara nepoznatog podrijetla, uzgoj kojega je u prošlosti bio...

read more