Rizling je zajednička riječ u imenu dviju sorata, rizlinga rajnskog i rizlinga talijanskog. Da u...

read more