RH vina je pokazatelj redoks potencijala u vinu. Kao što je djelomično objašnjeno pod natuknicom...

read more