Rebrača je ,nekad davno od drvenih letvica (kasnije na drvenom okviru postavljene pocinčane žice)...

read more