Ranfol je (istoznačnica, belina velika, štajerka odn. štajerska belina), vinska sorta bijeloga...

read more